INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2010-02-09
Nr: 39
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5178&page=3265&action=article&
Teema: Eesti Leader
Alateema: Ettevõtlus
Kirjatüki pealkiri: Järvamaa Leader tegevusgruppide kogemused ettevõtjatega
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustiku üksus
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?id=27&page=3284&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Järvamaa Leader tegevusgruppide kogemused ettevõtjatega

Sõna „ettevõtja" on oma tähenduselt huvitav, täiesti otseses mõttes tähendab see ju kedagi, kes võtab miskit ette. Ühesõnaga on ettevõtja keegi, kes ei karda oma ideid teoks teha, otsides selleks sobivaid võimalusi, samal ajal olles ise-enda peremeheks ja tööandjaks.

Seega läheb ettevõtja imehästi kokku Leader programmiga. Kuid tihtilugu arvatakse, et Leader on oma loomult rohkem „pehmete projektide" toetamiseks ja suhteliselt kauge ettevõtjate jaoks. Tegelikkuses aga alati see nii ei ole, ka Leader´st võib maapiirkonna ettevõtja oma ideede teostamiseks abi leida.

Seepärast on seekordse VÕRGUKIRJA fookusteema ettevõtlus ja Leader. Vaatame lähemalt Järvamaa kahe Leader tegevusgrupi - Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerite kogemusi ettevõtjatega. Kuidas on Järvamaa ettevõtjad vastu võtnud Leader programmi? Praegu on hea aeg 2009. aasta kokkuvõteteks.

Vestlesime Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuhi Ülle Leesmaaga.

Ülle Leesmaa: Kui vaadata Lõuna-Järvamaa liikmeskonda, siis on enamik ikkagi MTÜ-d, kes tahavad koostööd teha. Kuigi meil on praegu palju uusi liikmeid juurde tulnud, on siiski olnud ettevõtjaid palju raskem siia saada. Sama probleem ka projektidega. Järvamaa Arenduskeskusega teeme hästi palju koostööd ja nemad ütlevad, et Leader on väikeettevõtjale tänasel päeval hea võimalus toetusraha küsida. Leaderi puhul on võimalik päris paljude tegevuste jaoks toetusraha küsida, kui need on Leader strateegia eesmärki täitvad ja abikõlblikud. Hetkel on olukord nii, et püüame väga, aga informatsioon ei jõua veel ettevõtjateni. Väikeettevõtjad ei ole ilmselt harjunud selle mõttega, et nemadki võivad kuskilt toetusraha saada. Et ettevõtjatele oma olemasolust teada anda oleme me lehes kuulutanud ja räägime ning teavitame palju. Kuid need, kes on juba korra projekti jaoks toetusraha saanud tulevad tihti peale ka uuesti taotlema.

Lõuna-Järvamaa Koostöökogul oli eelmisel aastal 7 ettevõtlusega seotud projekti, mis on PRIAs ka heakskiidetud.

Näiteid Leader projektidest:

TS-HYDRAULIC OÜ - liikuv diagnostikaseade autohooldusteenuste arendamiseks
OÜ HALLIMAE VET. TEENUSED - veterinaarlaboratooriumi arendamine - laboriseadmete soetamine ja paigaldamine, sh Trichinella uurimiseks (metsloomade liha analüüsimiseks)
TÜRI UJULA OÜ - ujula rekonstrueerimine, sh torustike uuendamine, stardipukkide väljavahetamine, soojussõlme ja jõusaali rekonstrueerimine
OÜ METSAJÕE PUHKEMAJA - puhkemaja teenuse arendamine - välistrasside ja filterväljaku ehitus ja sauna ehitus
OÜ MATI HÕBEMÄGI - Eistvere Jahimaja ehitamine
LIIVI LOHVARTI MAASTIKUEHITUS - maastiku hoolduse teenuse arendamine - võsalõikaja - trimmer, mootorsae, hekipügaja ja murutraktori soetamine
FIE KOIT TEDER - metsaveoteenuse arendamine - metsaveohaagise ja tõstuki soetamine

Rääkisime ka Järva Arengu Partnerite tegevjuhi Silva Anspaliga.

Silva Anspal märkis, et Järva Arengu Partnerite esimeses projektitaotlusvoorus oli vähe huvilisi ettevõtjate poolt. Nüüd aga on konkurss juba hästi suur. Ettevõtjad on neid leidnud! Järva Arengu Partneritel on ka endal huvitav projekt „Turismikommunikatsioon 2010". Mis kujutab endast uute turismitoodete arendamist turismiettevõtjate koostöövõrgustiku kaudu.

Järva Arengu partneritel on hetkeseisuga PRIA poolt heaks kiidetud 3 ettevõtlusega seotud projekti, kuid päris mitmed on veel PRIA´s menetlemisel.

Näiteid Leader projektidest:

IMPEERIUM OÜ - halumasina soetamine uue teenuse pakkumiseks
OÜ PREESI - pelletitoomise tehase rajamise eeluuringute: tooraine hankimise, turu- ja tasuvusuuringute tegemine
OÜ KILPLANE - turismiteenuste arendamine - Kilplaste Koja arendamise II etapi rekonstrueerimistööd

Ettevõtluse arendamine on praegusel ajal väga oluline, just seetõttu, et see on üks hea võimalus, kuidas inimene saab endale ise töökoha luua. Leader on seejuures suureks kaasa-aitajaks. Kuigi kohati veel tundub, et see asjalik toetusprogramm pole paljude ettevõtjate kõrvu veel jõudnud. Kindlasti tegelevad kõik kohalikud tegevusgrupid selle teema arendamisega, kaasates ettevõtjaid oma tegevustesse veelgi rohkem. Näiteks tutvustasid Järva Arengu Partnerid ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu oma tegemisi Järvamaa kohalikus raadios Kuma. Võibolla jõudsid raadiolained ka ettevõtjateni, kes peagi koputavad tegevusgrupi kontori ustele, projektitaotlused näpuvahel.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020